www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

20. ledna 2015 v 18 hodin

 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Organizační pokyny  
 3. Projednání záležitostí řešených v uplynulém období  
 4. Plán práce na 1. pololetí 2015  
 5.  Závěr  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání komise zahájil a  řídil předseda komise pan Pavel Zpěvák. Seznámil přítomné  členy s programem a po odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
Proběhla volba místopředsedy. Členové komise do funkce zvolili pana Františka Elfmarka DiS. Členové obdrželi jednací řád, statut komisí Rady města a další organizační pokyny.

 
 

Ad. 3
Komise byla seznámena s odpověďmi odborů týkajících se záležitostí řešených v uplynulém období a žádá o informace k průběhu řešení požadavků, které nebyly dokončeny:
4/4/14/MI – dodání cenové nabídky na realizaci projektu revitalizace centra Míkovic, a to pouze části týkající se zastávky MHD, vývěsních skříněk, plochy pro pódium a okolní zeleně.
Odbor architektury, plánování a rozvoje
1/9/14/MI– prověřit dodržování povolené rychlosti na ul. Hlavní a Na Příkopě, zákaz vjezdu vozidel nad 8t a žádost o stanovisko k návrhu na umístění dalšího radaru od Kunovic.
Městská policie, Odbor dopravy
1/9/13/MI –  vstupní  brány  hřbitova  budou  zamykány  od  1.2.2015.  Komise  žádá  prověřit  funkčnost zabezpečení vstupních brán jistícím prvkem a opatřit ho zámkem.
3/11/13/MI – náletové dřeviny nad hřbitovní zdí a skupina 3 smrků byly odstraněny.
1/6/14/MI– urgence ořezu vzrostlého akátu v prostoru hřbitova.
1/8/14/MI – odpočinkové lavičky budou osazeny do 31.3.2015.
2/8/14/MI –  dodání dalších hracích prvků pro větší děti (6-8 let) pro rozšíření hřiště pod přehradou bude realizováno dle zůstatku finančních prostředků na podzim 2015.
2/9/14/MI– žádost o stanovisko ve věci rušení nedělního klidu používáním motorového nářadí v  průběhu celého dne. Komise na svém posledním zasedání v  roce 2014 navrhla radě města zabývat se tímto tématem a
především zda je možné, účelné a žádoucí v těchto souvislostech vydat vyhlášku města.
3/9/14/MI- stížnosti na firmu Kuřata Siman s.r.o.:
- problematiku hlučné činnosti firmy komise navrhuje řešit prostřednictvím KHS.
- žádost na stavební odbor o kontrolu plnění opatření o odstranění stavby týkající se chladících zařízení instalovaných bez stavebního povolení.
1/1/15/MI – znečištěný prostor kolem studny u hřbitova (vyvezené cihly, hlína); žádost o návrh řešení. 
Odbor životního prostředí, stavební odbor
4/5/14/MI – zábradlí a chodníček ke hřbitovu – vyvolat jednání OD s firmou HRATES a vyjednat slevu.
4/9/14/MI – parkování vozidel místní firmy na zpracování kuřat bylo odkloněno mimo Míkovice.
5/9/14/MI  –  problém  znečištění  komunikace  (ul.  Hlavní)  zemědělskými  vozidly  bude  předán  správci komunikace (KÚ), pro okamžité řešení je možné obrátit se na MP.
6/9/14/MI – retardér na ul. Lesní, Partyzánská – žádost o informace k probíhajícímu stavebnímu řízení. 
Odbor dopravy
1/9/14/MI – Ing. Procházka okomentoval variantu č.4 PD na rekonstrukci ulic Příkrá a Radovy.
Odbor investic, Odbor dopravy
2/1/15/MI– návrh vyvolat jednání s OŠS v záležitosti výměny povrchu na hřišti pod přehradou. 
Odbor školství a sportu

 
 Ad.4
Komise projednala a odsouhlasila plán práce na 1. pololetí 2015:
20. 1.2015 v 18 hodin
17. 2.2015 v 18 hodin
17. 3.2015 v 18 hodin
14. 4.2015 v 19 hodin
12. 5.2015 v 19 hodin
  9. 6.2015 v 19 hodin
 
 Ad.5Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 19:45 hodin. 

Kompletní zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Zápisy z jednání MK

Přímý odkaz na zápisy místní komise najdete ZDE
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek