www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

5. září 2014 v 18 hodin

 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Ukončení jednání  
    
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání komise zahájil a  řídil předseda Ing. Zdeněk Procházka. Seznámil přítomné  členy s programem a po jeho odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
1/9/13 – v záležitosti správce vstupních brán hřbitova se stále řeší finanční zabezpečení. 
3/11/13 – očištění od náletových dřevin za hřbitovní zdí bylo provedeno; jednání o odstranění 3ks smrků, které jsou nejblíže hřbitovní zdi, zůstává ve sledování. 
1/5/14– aplikace postřiku proti růstu plevele byla zadána; dále požadavek na odstranění trávy v chodníku u obchodu a MKZ trvá – komise upozorňuje na blížící se termín slováckých hodů(21. a 22.9.2014). 
2/5/14 – připomínka k důslednosti sečení trávy předána, úklid po sečení proveden. Přehled sečených ploch – viz  pasport  zeleně v GIS  města.  Úklid  odpadků kolem  sběrného  místa  na  ul.  Hlavní  –  zadán,  OŽP upozorňuje na problematiku příležitostného odkládání odpadu kolemjedoucích, což není možné kontrolovat. 
3/5/14 – žádost o doplnění 1 ks kontejneru na plastový odpad v ul. U Mlýna trvá, výměna nádoby na sklo za kontejner na sklo v ul. Lesní provedena.
1/6/14 – žádost  o  prořezání  vzrostlého  akátu  v prostoru  hřbitova  –  bude  provedeno  v mimo  vegetačním období. 
2/6/14 – dotaz  na  nápravná  opatření  proti  vznícení  tůjí  na  hřbitově –  požár  byl  způsoben  neopatrnou manipulací s otevřeným ohněm, následně bylo vyvěšeno upozornění na vznik požáru v suchém období, totéž upozornění bude i do budoucna.
2/7/14 – skládka ořezaných větví (u vodovodu hřbitova) – zlikvidováno. 
Odbor životního prostředí 
4/5/14 – pro  zpevnění  povrchu  chodníčku  ke  hřbitovu  se  doporučuje  dosypání  frézované  s  následným zavibrováním.Zábradlí komise odsouhlasila typ B dodané předlohy, tedy bez výztuhy. 
3/6/14 –  dotaz  na  stav  propadlých  vodovodních  přípojek  v ul.  Lesní  u  čp.  73,  čp.  76  a  čp.  322;  majitelé přípojek osloveni, opravy přislíbeny v nejbližší době. 
4/6/14 – dopravní značka STOP u výjezdu z ul. Radovy – výměna přislíbena. Odbor dopravy 
4/5/13 – ve  věci  ankety  o  doručovací  poště došlo  ke  změně,  termín  roznášky  informačního  letáku  bude upřesněn, schránka pro odevzdání letáku bude umístěna v hospodě u Slezáčků. Občané budou informováni místním rozhlasem. Předseda MK

 
 

Ad. 3
1/8/14 – podnět od občanů umístit více odpočinkových laviček. Do příštího zasedání členové komise vytipují vhodná místa. Členové místní komise 
2/8/14  dotaz na možnosti a návrh hracích prvků pro větší děti (6-8 let) na dětské hřiště v ul. Na Příkopě. 
3/8/14 – žádost o prořezání dřevin u podchodu pod obchvatem po pravé straně při výjezdu z Míkovic. Odbor životního prostředí
4/8/14 – sportovci z Míkovic žádají MK o pomoc při vymáhání omylem odvezených lavičkových setů (10 kusů)  od  sportovního  hřiště,  které  jsou majetkem sportovního  klubu  Míkovice.  Klub  neuspěl  s žádostí  o navrácení u „sportovišť města“. 
5/8/14 – žádost na MŠ Míkovice, aby si ošetřila vybíhání dětí ze školní zahrady na ulici U Mlýna. Nový plot, který je nyní neprůhledný, neskýtá pro řidiče vozidel možnost předvídat pohyb dětí za brankou MŠ a toto je vnímáno jako potenciální nebezpečí. Odbor školství a sportu 
6/8/14 – podnět na Klub kultury vyměnit zásuvky v sále MKZ, zejména na sloupech (ze strany od oken) a řešit povrchovou úpravu/opravu bočních dveří ze sálu ke sklepu. Odbor kultury a cestovního ruchu, Klub kultury

 
 Ad.4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 19:00 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 30. září 2014 v 19:00 hodin.
 

Kompletní zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Zápisy z jednání MK

Přímý odkaz na zápisy místní komise najdete ZDE
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek