www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

19. června 2014 v 19 hodin

Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Projednání studie revitalizace centra Míkovic  
 3. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 4. Podněty a připomínky  
 5. Ukončení jednání  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání  komise  zahájil  a  řídil  předseda  Ing.  Zdeněk  Procházka.  Seznámil  přítomné  členy  se  změnou programu a po jeho odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
4/4/14 –  projednán  návrh  revitalizace  centra  Míkovic  za  přítomnosti  Ing.  arch.  A.  Holého  a  možnosti realizace. Komise se dohodla na částečné realizaci týkající se zastávky MHD, vývěsních skříněk, plochy pro pódium a okolní zeleně. Žádá o zpracování cenové nabídky projektu pro tuto část. Odbor architektury, plánování a rozvoje

 
 

Ad. 3
3/11/13 – bude provedeno očištění od náletových dřevin za hřbitovní zdí a k problematice prorůstání kořenů stromů do hrobek proběhne jednání o odstranění 3ks smrků, které jsou nejblíže. 
1/5/14 –  aplikace  postřiku  proti  růstu  plevele  zadána;  dále  požadavek  na  odstranění  trávy  v chodníku  u obchodu a MKZ. 
2/5/14 – připomínka k důslednosti sečení trávy firmou Hrates byla předána. Komise žádá o zaslání přehledu sečených  ploch,  resp.  objednaných  k sečení  v Míkovicích.  Provádět  sečení  trávy  kolem  sběrných  míst tříděného odpadu. Žádost o úklid odpadkůkolem sběrného místa na ul. Hlavní. 
3/5/14 – žádost o doplnění 1 ks kontejneru na plastový odpad v ul. U Mlýna trvá, dodatečně bylo zjištěno, že přeplňování kontejneru na plast není způsobeno odpadem z MŠ. Výměna nádoby na sklo za kontejner na sklo v ul. Lesní (u vyhořelé haly) bude provedena. Odbor životního prostředí 
3/4/14 – odbor dopravy vyhověl požadavku místní komise ve věci požadované šířky průchodu k MKZ a ulicí Lesní v době Slováckých hodů- bude zadáno do podmínek pro umístění Lunaparků. 
4/5/14  –  nacenění  zábradlí  u  chodníčku  ke  hřbitovu  bylo  dodáno,  dále  komise  požaduje  návrh nejvhodnějšího řešení povrchu pochůzné plochy chodníčku včetně vyčíslení ceny. Odbor dopravy 
4/5/13 –  roznáška  informačního  letáku  ke  změně doručovací  pošty  proběhne  koncem  srpna,  následně do týdne odevzdání lístku (hlasování) na MKZ. Předseda MK

 
 Ad.4
1/6/14 – žádost o prořezání vzrostlého akátu v prostoru hřbitova (mezi hřbitovní bránou a schodištěm)
2/6/14 – dotaz na nápravná opatření proti vznícení tůjí, jako reakce na požár na hřbitově ze dne 3.6.2014. Odbor životního prostředí
3/6/14 – dotaz na stav propadlých vodovodních přípojek v ul. Lesní u čp. 73, čp. 76 a čp. 322.
4/6/14 –  požadavek  na  výměnu  dopravní  značky  STOP  u  výjezdu  z ul.  Radovy  na  ul.Hlavní  z důvodu koroze. Odbor dopravy
5/6/14  –  posečení  trávy  nad  sklepy  (ul.  Hlavní,  par. č.  63-68)  je  věcí  majitelů,  členové  komise  provedení domluví s jednotlivými vlastníky pozemků. Členové MK
 
 Ad.5
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 20:30 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 2. září 2014 v 19 hodin.
 

Kompletní zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Zápisy z jednání MK

Přímý odkaz na zápisy místní komise najdete ZDE
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek