www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

19. května 2014 v 19 hodin

 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Ukončení jednání  
    
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání  komise  zahájil  a  řídil  předseda  Ing.  Zdeněk  Procházka.  Seznámil  přítomné  členy  s návrhem programu a po jeho odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
1/10/13 – k převodu silnice I/50H do nižší třídy dle sdělení  ŘSD ZLK (ze dne 28.4.2014) brání nesouhlasné vyjádření  obcí  Podolí  a  Veletiny  k převzetí  zbývajícího úseku  této  komunikace  do  své  správy.  Toto znemožňuje  provést  zúžení  šířky  vozovky  a  realizaci  chodníku  pro  zvýšení  bezpečnosti  chodců podél komunikace. 
1/3/14– dopravní značení k omezení tonáže v ul. Na Příkopě bylo instalováno. 
3/4/14– k zajištění širšího průchodu ke kulturnímu zařízení při záboru veřejného prostranství pro lunaparky během  slováckých  hodů MK  sděluje,  že  požaduje  zachovat  volnou  celou  šířku  příjezdové  komunikace  a plochu před MKZ, a to v šířce přístupové cesty. Dále v ul. Lesní zajistit volný průchod komunikací v šířce 4m od křižovatky s ul. Hlavní až po firmu Zámečnictví Blažek. Odbor dopravy
2/2/14 – urgence žádosti na instalaci malých odpadkových košů. 
3/11/13 – opětovné upozornění od občanů na prorůstání kořenů stromů do hrobek, žádost o místní šetření. Odbor životního prostředí 
4/4/14– projednání architektonického zpracování prostranství kolem zastávky MHD a přilehlých zelených ploch se odkládá na příští zasedání. Odbor architektury, plánování a rozvoje 
4/5/13– ve věci změny doručovací pošty komise vydala usnesení: 
USNESENÍ č.6/MK-MÍ/19_05/2014. 
Místní  komise  Míkovice  se  ve  věci  zjištění  názoru  obyvatel  na  změnu  doručovací  pošty  pro  místní  část Míkovice usnesla na vytvoření informačního letáku s možností hlasování (ANO/NE), který bude distribuován do všech rodinných domů. Pro odevzdání lístků místní komise zřídí v určené dny  v MKZ sběrné místo. Obyvatelé budou o této akci 
informováni místním rozhlasem. 
Předseda MK 

 
 

Ad. 3
1/5/14 –  zajistit  vyčištění  chodníku  k obchodu  a  MKZ  od  trávy,  aplikovat  postřik  chodníků proti  růstu plevele. Odstranění prorůstající trávy podél komunikací v majetku ŘSD. 
2/5/14 –  připomínka k důslednosti sečení trávy firmou Hrates a k úklidu posečené trávy. V minulých dnech proběhlo sečení trávy, ale nebyl proveden úklid; dle sledování  obyvatel byla tráva postupněroznášena po celé komunikaci a uklizena až po 2 dnech. 
3/5/14– požadavek na doplnění 1 ks kontejneru na plastový odpad v ul. U Mlýna,protože současná kapacita není dostačující, kontejner je užíván i mateřskou školkou. Druhá varianta – zvážit možnost umístění jednoho kontejneru na plast zvlášť jen pro MŠ. Požadavek na výměnu nádoby na sklo za kontejner na sklo v ul. Lesní (u vyhořelé haly). Odbor životního prostředí 
4/5/14  -  komise  navrhuje  zhotovení  nového  zábradlí  podél  chodníčku  vedoucího  z ul.  Partyzánská  do  ul. Podboří, ke hřbitovu, a zpevnit drobným kamením. MK žádá o zpracování cenové nabídky. Odbor dopravy

 
 Ad.4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 20:30 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 17. června 2014 v 19 hodin.
 

Kompletní zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Zápisy z jednání MK

Přímý odkaz na zápisy místní komise najdete ZDE
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek