www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

10. dubna 2014 v 18 hodin

 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Ukončení jednání  
    
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Zasedání místní komise Míkovice následovalo po jednání správní rady Mikroregionu Dolní Poolšaví, na které byli členové místní komise pozvání jako hosté.
Jednání  komise  zahájil  a  řídil  předseda  Ing.  Zdeněk  Procházka.  Seznámil  přítomné  členy  s  návrhem programu a po jeho odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
1/10/13 – městskou policií byl dodán přehled měření rychlosti a počet přestupků na ulici Hlavní. 

1/3/14- bezpečnostní pojistka bude nainstalována do konce dubna. Provádět měření rychlosti v ulici Na Příkopě není možné vzhledem k  podmínkám, které jsou stanoveny pro místa k této činnosti určená a schválená Policií ČR. Dále k oběma výše uvedeným bodům bylo sděleno, že ostatní požadavky, vyplývající z  minulého jednání komise, budou předány odborem dopravy k vyjádření o možnosti realizace na ŘSZK.
Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, Městská policie

2/2/14 – malé odpadkové koše budou nainstalovány do konce dubna.
Odbor životního prostředí

 
 

Ad. 3
1/4/14 – podána žádost o odstranění černé skládky biologického odpadu v  ulici U Mlýna. MK žádá OŽP o zjednání nápravy.

2/4/14 – komise projednala podnět OŽP k problematice volného pohybu psů na veřejných prostranstvích a přijala usnesení:
USNESENÍ č.5/MK-MÍ/10_04/2014.
Místní komise Míkovice navrhuje, aby prostor pro venčení psů na katastrálním území Míkovice nad Olšavou nebyl zřizován.
Odbor životního prostředí

3/4/14 – žádost o stanovení podmínky zajištění širšího průchodu ke kulturnímu zařízení při povolování záboru veřejného prostranství pro lunaparky během slováckých hodů. MK je připravena spolupracovat v  této věci.
Odbor dopravy

4/4/14 – ve věci architektonického zpracování prostranství kolem zastávky MHD a zelených ploch vedle obchodu zve MK na příští zasedání vedoucího odboru APR Ing. Holého.
Odbor architektury, plánování a rozvoje

5/4/14 – projednána tisková zpráva města Uherské Hradiště ve věci „ kontroly úniku tepla“ tzv. energetické náročnosti budovy. Ve zprávě bylo oznámeno občanům, že snímkování domů není povinné.

 
 Ad.4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 19:00 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 20. května 2014 v 19 hodin.
 

Kompletní zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Zápisy z jednání MK

Přímý odkaz na zápisy místní komise najdete ZDE
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek