www.mikovice.eu

M2.png
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
     Mateřská školka má v Míkovicích již dlouholetou tradici i přesto, že počet dětí které ji navštěvují nebývá příliš vysoký. Budova samotná byla poprvé otevřena v roce 1981, dispozičně se jedná objekt rozdělený na dvě samostatná křídla, v každém z nich je pak umístěna jedna třída (červená a modrá), spolu s šatnou. Kolem objektu školky se nachází poměrně rozlehlá zahrada, vybavená kromě dvou pískovišť a malého asfaltového hřiště také celou řadou hraček a nářadí.
    
     Školku navštěvují děti především z Míkovic a sousedních Vések. Jak zde již bylo uvedeno, jsou děti s ohledem na jejich věk rozděleny do dvou tříd. 
 
images/stories/staticke_clanky/MS_2014_003.jpg
 
     Školní vzdělávací program je vypracován na téma "Poznáváme svět". Vychází z podmínek naší malé rodinné dvoutřídní mateřské školy, která se nachází na okraji města Uherské Hradiště. Obklopeni jsme krásnou přírodou, řekou, lesy, loukami nebo rybníkem, což nám dává možnost vycházek a v každém ročním období. Můžeme tak pozorovat svět živočichů, rostlin a práci lidí kolem nás. Program je založen na úzké spolupráci s rodinou.  Součástí našeho programu jsou také tradice, jejichž dodržování je v Míkovicíchi samozřejmostí.
 
images/stories/staticke_clanky/MS_2014_001.jpg
 
     Červená třída
     Smíšené oddělení s dětmi od 3 do 6ti let, přičemž je zde více dětí mladšího věku. Z celkového počtu 27 dětí je 17chlapců a 10 dívek. 9 dětí je předškolního věku, z toho 7 chlapců a 2 dívky.
    Třída je zaměřena na výtvarné a pracovní činnosti. Děti jsou v průběhu celého pobytu v MŠ vedeny k estetickému cítění a rozvíjení jejich fantazie. Hry a činnosti jsou zaměřeny na podporu tvořivosti, představivosti, samostatnosti a spolupráce s ostatními. Pomocí výtvarných aktivit se děti učí sledovat a zachycovat skutečnost, modelovat, kreslit, malovat, tvořit z papíru, přírodnin a netradičních materiálů. Při činnostech jsou využívány ve velké míře přírodniny - plody, listy, semínka, kůra, kameny. Děti se seznamují s keramickou hlínou, dřevem, plastem, látkou nebo různými druhy papíru. Pracujeme s vodovými barvami, temperami, barvami na sklo, keramiku. Děti se zdokonalují také ve stříhání a lepení, učíme je vytvářet koláže z papíru, textilu, kůže i přírodnin. Každé dítě má založenou složku se svými pracemi, která je připravena k nahlédnutí rodičům. Celá třída se pak zapojuje do výtvarných soutěží i výstav, práce dětí jsou k vidění na nástěnkách, v šatně i ostatních prostorách mateřské školy. Do výtvarných činností se zapojují i rodiče dětí – spolupráce při sběru přírodnin, doplňování výtvarného matriálu. “Dílničky pro rodiče s dětmi“.
    
     Denní režim je následující:
  
 od 6:30 hod.    
 - Volné hry a činnosti v centrech aktiivit
 8:30 až 8:45     
 - Svačina
   8:45 až 10:00     
 - Ranní kruh, tělovýchovná chvilka, činnosti na dané téma
 10:00 až 11:30     
 - Pobyt venku, hygiena
 11:30 až 12:00     
 - Oběd
 12:00 až 14:00     
 - Odpočinek - mladší děti spánek
 - starší dětilogopedie, grafomotorika, výtvarné a pracovní činnosti
  
     Ve třídě je pořádána také celá řada společných aktivit, tématikcky souvisejících s danou roční dobou. Například Dýňový den, Dračí týden, Vánoční nebo Velikonoční dílnička.
     O děti v červené třídě se starají paní učitelky Zuzana Mikovičová a Jitka Šnajdarová.
 
     Modrá třída
     V modré třídě je zapsáno celkem 29 dětí ve věku od 2,5 do 6 let. Složení je 15chlapců a 14 dívek, z celkového počtu 29 je pak 14 dětí předškolního věku. Dvě děti mají odloženou školní docházku.
     U dětí probíhá výchova mimojiné v souvislosti s dodržováním několika základních pravidel. Oslovení - netrváme na oslovení paní učitelko, je možné také oslovení teto. Paní školnici nebo paní kuchařky mohou děti oslovovat také teto, nebo jejich jménem. Příchod do třídy - rodiče ráno předají své dítě paní učitelce, která za něj tímto přebíra odpovědnost. Nošení hraček - děti si mohou do školky přinést svoji vlastní plyšovou hračku kterou si dají na poličku a mohou s ní odpočívat. Za přinesené hračky si děti odpovíadjí samy. Odchod - podání ruky paní učitelce, rozloučení, předání dítěte rodičům. Děti jsou dále vedeny k dodržování několika základních pravidel slušného chování.
    
 1.
 - Pozdravím při příchodu a odchodu ze třídy.
 2. - Neodcházím ze třídy bez domluvy s paní učitelkou.
 3. - Neběhám po třídě.
 4. - Dodržuji hygienu.
 5. - Neubližuji kamarádům.
 6. - Neničím hračky, věci a práci svých kamarádů.
 7. - Dokončím započatou práci.
 8. - Nekřičím, neskáču druhému do řeči.
 9. - Umím požádat a poděkovat.
10.
 - Dávám si věci na své místo.

     O děti v modré třídě se starají paní učitelky Jana Štěrbová a Miluše Kučerová.
 
     Kontakní informace
 
 images/stories/staticke_clanky/MS_2014_005.jpg

     V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Telefon: 572 574 556, Mobil: 739 488 417 nebo pomocí formuláře, který naleznete zde.
 

Hlášení místního rozhlasu

Kontaktní osoby:
Martina Hadašová
tel. 572 525 126
martina.hadasova@mesto-uh.cz
 
Ing. Iva Mošťková
tel 572 525 120
iva.mostkova@mesto-uh.cz 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek