www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

11. února 2014 v 18 hodin

 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Termíny jednání na rok 2014  
 5. Ukončení jednání  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
3/10/13 – komisi byl dodán materiál týkající se obnovy podlahy sálu a jeviště MKZ. Předseda podal doplňující informace. Komise přijala usnesení.
USNESENÍ č.1/MK-Mí/11_02/2014.
Místní komise Míkovice souhlasí s převodem  finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro místní část Míkovice do rozpočtu odboru investic za účelem financování rekonstrukce podlahy sálu a jeviště místního kulturního zařízení, a to ve výši 360 tisíc Kč.
Odbor investic a ekonomický
1/9/13 – odbor ŽP řeší finanční zabezpečení správce vstupních brán pro hřbitov Míkovice. 
3/11/13 – prorůstání kořenů okolních smrků do hrobek způsobuje narušení statiky hrobky, její konstrukce a ukotvení. Ve stejném smyslu se problém týká i stability hřbitovní zdi. Komise žádá o nové posouzení této záležitosti.Odbor životního prostředí
1/10/13 – dotaz od obyvatele Míkovic na možná dopravní opatření ve smyslu bezpečnosti chodců  v úseku ul. Hlavní (konec Míkovic směr Kunovice). Povolení měření rychlosti je policií využíváno. Komise vznáší požadavek na sdělení dalších možných opatření včetně dotazu na Zlínský kraj ohledně změny kategorizace této silnice z I.tř. na III. tř. Dále žádá o prověření situace a sdělení možností doplnění veřejného osvětlení pro konec obytné zóny.  Odbor dopravy

 
 

Ad. 3
1/2/14 – podání informací o výši nákladů na PD rekonstrukce komunikace ulic Příkrá a Radovy a možnosti spolufinancování ze strany místní komise. 
USNESENÍ č.2/MK-Mí/11_02/2014.
Místní komise Míkovice souhlasí s převodem  finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro místní část Míkovice do rozpočtu odboru investic za účelem financování zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace ulic Příkrá a Radovy ve výši 83 tisíc Kč. 
USNESENÍ č.3/MK-Mí/11_02/2014.
Místní komise Míkovice souhlasí s převodem  finančních prostředků z odboru dopravy do rozpočtu odboru investic za účelem financování zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace ulic Příkrá a Radovy ve výši 167,1 tisíc Kč. Jedná se o finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu města pro místní komisí převedené na odbor dopravy již dříve, v roce 2013, a nevyužité pro řešení požadavků záležitostí městské části Míkovice.
Odbor investic, dopravy a ekonomický
2/2/14 – k problematice nedostačujícího počtu malých odpadkových košů komise žádá o jejich  navýšení o 5 kusů. Přijala usnesení ve věci převodu finančních prostředků na jejich zakoupení a instalaci. Plánek rozmístění nových košů bude zaslán na odbor ŽP v měsíci březnu.
USNESENÍ č.4/MK-Mí/11_02/2014.
Místní komise Míkovice souhlasí s převodem  finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro místní část Míkovice do rozpočtu odboru životního prostředí, za účelem zakoupení a instalace 5 ks odpadkových košů, ve výši 20 tisíc Kč.         Odbor životního prostředí a odbor ekonomický
3/2/14 – informace o výši finančních nákladů za výměnu povrchu hřiště pod přehradou cca 900 tis. Kč. Možnost realizace v roce 2015 s finanční podporou MK. Letos bude provedena běžná údržba povrchu. Odbor školství a sportu
4/2/14 – neosvětlený úsek v ulici U Mlýna, dotaz na možnost připojení dalšího sloupu veřejného osvětlení na konci ulice.
5/2/14 – upozornění na vychýlený sloup NN, poslední v ulici Podboří (u hřbitovní brány), žádost o informování společnosti E.on.  Odbor dopravy

 
 Ad.4
1/11/13 – zredukování počtu dřevin v parčíku u obchodu.
2/11/13 – žádost o prořezání jabloně naproti RD čp.246 v ulici Partyzánská a hrušky u hlavní silnice u vjezdu do ulice Lesní.
3/11/13 – žádost o posouzení nutnosti zásahu vůči třem smrkům u hřbitovní zídky (u pumpy) a pročištění volného pásu mezi lesem a bořím.
4/11/13 – dotaz na existenci poplatků za odpad u majitelů rekreačních objektů. Odbor životního prostředí

 
 Ad.5
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 19:00 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 11.března 2014 v 18:00 hodin.
 

Komplatní zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Zápisy z jednání MK

Přímý odkaz na zápisy místní komise najdete ZDE
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek