www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

14. ledna v 18hodin

 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Projednání záležitostí v gesci Klubu kultury a odboru kultury  
 3. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 4. Podněty a připomínky  
 5. Ukončení jednání  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
3/10/13 – k problematice MKZ se vyjádřil ředitel KK Antonín Mach. Vysvětlil využívání zařízení místními občanskými sdruženími, vyzdvihnul a ocenil kulturní činnost v Míkovicích. Přednesl stručnou statistiku finančních nákladů na provoz místních kulturních zařízení a objasnil systém pronájmu, správy, údržby a úklidu. 
Předseda komise připomněl důvod, který vedl k vyjádření nespokojenosti a podání podnětu k řešení ze strany KK. Z jednání vyplynul návrh na kontrolu úklidu správcem KZ, přidání klíče od úklidové místnosti a podání dalších pokynů správci MKZ Míkovice týkající se předávání klíčů. Dále byly sděleny podmínky pronájmu kuchyně (např. na pečení koláčků aj.).
Proběhla diskuse na téma opotřebení a zastaralosti kulturního zařízení a komise vyzvala KK ke spolupráci při vytvoření návrhu pro postupnou obnovu vnitřního zařízení, které je nutné řešit v rámci investičních akcí města. Odbor kultury a cestovního ruchu

 
 

Ad. 3
6/4/13 – urgence opravy lavičky na ulici Podboří (u RD čp. 282) bude provedeno do 28.2.2014.
8/8/13 – výměna kontejnerů proběhla, úklid sběrných míst zůstává ve sledování. Vzhledem k objemu odkládaného odpadu u MKZ komise žádá o navýšení počtu kontejnerů o jeden kus na papír na sběrné místo u MKZ; dále žádá o vzájemnou výměnu nádob na sklo mezi sběrnými místy u MKZ a u ZD (zelený kontejner na sklo u ZD  zelená popelnice na sklo u MKZ). Komise dále upřesnila požadavek na znění hlášení do místního rozhlasu.
1/9/13 – komise nesouhlasí se stanoviskem OŽP, ve kterém váže existenci správce vstupních brán pro hřbitov v Míkovicích na potřebu a výběr správce hřbitovní brány v Sadech. Bylo dohodnuto zřízení správce v Míkovicích jako nejvhodnější varianta zamezení krádežím na hřbitově. Komise apeluje na OŽP, aby této skutečnosti přikládal patřičnou důležitost.
1/11/13 – zredukování počtu dřevin v parčíku u obchodu – po posouzení bude provedeno do 31.3.2014.
2/11/13 – žádost o prořezání jabloně naproti RD čp.246 v ulici Partyzánská a hrušky u hlavní silnice u vjezdu do ulice Lesní - po posouzení bude provedeno do 31.3.2014.
3/11/13 – žádost o posouzení nutnosti zásahu vůči smrkům komise doplňuje informacemi od dvou majitelů hrobek přímo za hřbitovní zdí, kteří potvrzují existenci prorůstání kořenů do jejich hrobek (průměr kořenů 5-7 cm). Komise žádá o nové posouzení. Pročištění volného pásu mezi lesem a bořím bylo zadáno k provedení správci pohřebiště. 
4/11/13 – dotaz na existenci poplatků za odpad u majitelů rekreačních objektů – dle obecně závazné vyhlášky č.8/2013 města jsou od místního poplatku za odpad osvobozeni poplatníci, kteří mají ve vlastnictví nebo spoluvlastní byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Odbor životního prostředí
5/11/13 – oprava komunikace v ulici U Mlýna u RD čp.330 byla zadána odborné firmě. Odbor dopravy

 
 Ad.4
1/1/14 – podnět na úklid odpadků na odstavné ploše ihned za odbočkou na obchvat směrem na Uh. Brod. Správa majetku města
 
 Ad.5
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 20:00 hodin. 
Příští zasedání se uskuteční 11.února 2014 v 18:00 hodin.
 

Kompletní zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Zápisy z jednání MK

Přímý odkaz na zápisy místní komise najdete ZDE
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek