www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

10. prosince 2013 v 19 hodin

 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Projednání záležitostí v gesci odboru ŽP   
 3. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 4. Podněty a připomínky  
 5. Termíny jednání na rok 2014  
 6. Ukončení jednání  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
ednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho doplnění a odsouhlasení se jím jednání řídilo. V úvodu jednání komisi navštívila vedoucí učitelka mateřské školky Míkovice paní Jitka Šnajdarová a vyslovila osobní poděkování místní komisi a městu Uherské Hradiště za významnou finanční pomoc, díky které byly provedeny opravy sociálního zařízení v budově MŠ Míkovice.
 
 

Ad. 2
8/8/13 – ing. Fryšták se vyjádřil k problematice sběrných míst. Z jednání vyplynul návrh na výměnu kontejnerů mezi dvěmi sběrnými místy u MKZ a u ZD. V této souvislosti bude prověřena potřebnost množství a typů jednotlivých sběrných nádob. Podle vzniklé potřeby proběhne rozšíření plochy sběrného místa u ZD. Komise požádala o sestavení hlášení do místního rozhlasu s uvedením informací jaký odpad lze ukládat do jednotlivých druhových kontejnerů. Dále proběhla diskuse na téma otevírací doba sběrných dvorů.
6/4/13 – urgence opravy lavičky na ulici Podboří (u RD čp. 282).
1/9/13 – byl navržen správce vstupních brán hřbitova z řad občanů. Informace bude předána odboru ŽP. Odbor životního prostředí

 
 

Ad. 3
1/10/13 – byly předloženy mapové podklady z nichž je zřejmé, že pozemky v místě navrhovaného chodníku jsou v majetku soukromých vlastníků. Mimo tuto skutečnost je potřeba vzít v úvahu fakt, že situace je podobná, jako u žádosti vybudování chodníku ke konci Míkovice směrem na Podolí. Tedy s nutností odvodnění a zatrubnění. Finanční investice by se pohybovala opět v řádech několika set tisíc korun. Dotčená by byla i silniční komunikace, která je ve správě ŘSD. Na základě těchto skutečností komise konstatovala, že tento návrh je z hlediska majetkových a finančních v současné době neřešitelný. Odbor dopravy
3/10/13 – předseda komise objasnil problematiku pronájmu MKZ a zabezpečení úklidu dle vyjádření  KK UH. Členové komise podali další připomínky nejen k úklidu, ale i k systému správy kulturního zařízení. Odbor kultury a cestovního ruchu
------
Celá připomínka k probíhajícímu úklidu se naprosto minula účinkem. To, na co místní komise upozornila, se obrátilo proti občanům. Upozorňovali jsme na kvalitu úklidu v místním kulturním zařízení a ne na obsazenosti a využití jednotlivých částí KZ. S kvalitou máme osobní zkušenost, kdy nebyly ometeny pavučiny – na toto nemusí být žádná speciální technika, dá se pořídit ometač pavučin s teleskopickou duralovou tyčí, který je skladný a může ho obsluhovat i žena. Zásadně nejsou vyčištěna skla u dveří – otázka 5ti minut. Paní, která provádí úklid přijede do KZ v 9 hodin a ve 12 hodin již odjíždí – za tak krátkou dobu může umýt jen toalety, které jsou naopak vždy perfektně uklizené. Možná by byla dobrá náhodná kontrola z Klubu kultury. Jeviště – nebývá uklizeno, před vystoupením si toto musíme uklidit, aby se diváci od zvířeného prachu neudusili. Také by bylo dobré naplánovat vybroušení a nalakování parket, které jsou ve špatném technickém stavu.
Doufám, že na Klubu kultury se touto připomínkou budou zabývat jako dospělí lidé, bez zbytečných emocí a nebudou nám dělat zbytečné problémy. Od toho, aby byl kulturák využitý tady přece stojí a ne aby se vedly zbytečné žabo-myší války. Toť z mé strany vše 
Hezký den
Pavla

 
 Ad.4
1/11/13 – zredukování počtu dřevin v parčíku u obchodu.
2/11/13 – žádost o prořezání jabloně naproti RD čp.246 v ulici Partyzánská a hrušky u hlavní silnice u vjezdu do ulice Lesní.
3/11/13 – žádost o posouzení nutnosti zásahu vůči třem smrkům u hřbitovní zídky (u pumpy) a pročištění volného pásu mezi lesem a bořím.
4/11/13 – dotaz na existenci poplatků za odpad u majitelů rekreačních objektů. Odbor životního prostředí

 
 Ad.5
Komise stanovila termíny zasedání pro rok 2014:
14. 1.2014 v 18 hodin
11. 2.2014 v 18 hodin
11. 3.2014 v 18 hodin
15. 4.2014 v 19 hodin
20. 5.2014 v 19 hodin
17. 6.2014 v 19 hodin
 2. 9.2014 v 19 hodin
30. 9.2014 v 19 hodin

 
 Ad.6
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 20:30 hodin. Příští zasedání se uskuteční 14.ledna 2014 v 18:00 hodin.
 

Komplatní zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek