www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
 5. listopadu v 18 hodin
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Ukončení jednání  
    
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho doplnění a odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
4/8/13 – odvoz pařezů od hřbitova bude zajištěn.
6/8/13 – částka za zhotovení a umístění ohrazení místa tříděného odpadu u MKZ činí 55.754,- Kč.
7/8/13 – počet kontejnerů na danou lokalitu je potřeba dodržet, MK bere na vědomí. 
8/8/13 – komise obdržela stanovisko OŽP k usnesení č.8/MK-Mí/01_10/2013. Odpovědi bere na vědomí a dále zváží návrh na přemístění sběrného místa do vhodnější lokality.
Komise však trvá na naplnění požadavků plynoucích z výše zmíněného usnesení a z doporučení situaci řešit v souladu s návrhem dle bodu č.1/9/12 zápisu č.9/2012 (v příloze).

Na příští zasedání zve vedoucího odboru ŽP pro podrobné projednání problematiky.
9/8/13 – ořez křovin při výjezdu z Míkovic na obchvat byl proveden.
1/9/13 – krádeže na hřbitově –  oslovení komise pro navržení vhodného správce vstupních brán z řad občanů. Odbor životního prostředí

 
 

Ad. 3
1/10/13 – podnět od obyvatele Míkovic na vybudování chodníku včetně veřejného osvětlení podél komunikace v ulici Hlavní, směrem na Kunovice podél posledních rodinných domů (naproti areálu ZD). Komise navrhla  připravit do příštího zasedání mapové podklady pro náhled a seznámení se s vlastnictvím pozemků.
2/10/13 – další podnět od obyvatele-vybudování cyklostezky směr Míkovice > Kunovice. Předseda komise objasnil, že hranice územního katastru Míkovic končí asi 50 m za posledním RD, nepředpokládá se tedy investovat na území města Kunovice. Odbor dopravy
3/10/13 -  zaznamenány stížnosti na úklid v MKZ (pavučiny, špinavé dveře atd.) Odbor kultury a cestovního ruchu

 
 Ad.4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 19:30 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 10.prosince 2013 v 18:00 hodin.
 

Kompletní zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek