www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
1. října 2013 v 19 hodin
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Ukončení jednání  
    
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho doplnění a odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
7/6/13 – byly podány informace k zajištění souhlasu vlastníků okolních nemovitostí ve věci stavby zpomalovacího prvku na komunikaci v ulici Lesní, jeden z vlastníků vyjádřil nesouhlas.
1/8/13 – termín opravy povrchu komunikace v ulici Radovy byl přesunut na měsíc říjen. Odbor dopravy
Požadavky z minulého zasedání – MK žádá o vyjádření odbor životního prostředí a doplňuje:
4/8/13 – pařezy u hřbitova v blízkosti kontejneru na hřbitovní odpad (fotografie v příloze) – požadavek na zajištění odvozu.
6/8/13 – žádost o poskytnutí vyúčtování za zhotovení ohrazení kontejnerů na tříděný odpad u MKZ
7/8/13 – žádost o zredukování počtu kontejnerů na sklo u MKZ, stačí jeden kus.
8/8/13 – na základě zaslaného harmonogramu svozu tříděného odpadu firmy Sběrné suroviny UH komise přijala usnesení:

USNESENÍ č.8/MK-Mí/01_10/2013.
Návrh změny dodavatele služeb svozu tříděného odpadu obsluhujícího místo u MKZ, v Míkovicích zpět na OTR. Komise navrhuje změnu dodavatele služeb svozu tříděného odpadu obsluhujícího místo u MKZ, v Míkovicích zpět na OTR, a to z těchto důvodů:
1) Nedostatečná četnost svozů, které jsou prováděný dle harmonogramu jen jednou za 14 dnů, tím  dochází ke snížení počtu svozů o polovinu oproti dřívější frekvenci u firmy OTR
2) nedodržování harmonogramu svozů v uvedené dny
3) není prováděn úklid kolem sběrných nádob
4) nevyhovující sběrné nádoby

9/8/13 – rozhledový trojúhelník při výjezdu z Míkovic na obchvat je z pravé strany zastíněn vzrostlými keři. Dotaz na možnosti ořezu.  Odbor životního prostředí
3/8/13 – projednání návrhu rozpočtu města na rok 2014 a Výhledu do roku 2019 a přijetí usnesení:

USNESENÍ č.9/MK-Mí/01_10/2013.
Návrh Rozpočtu města na rok 2014 a Rozpočtového výhledu do roku 2019. Komise doporučuje Radě města přijat návrh Rozpočtu města na rok 2014 a Rozpočtového výhledu do roku 2019 ke schválení dle předloženého znění bez připomínek. Odbor ekonomický

 
 

Ad. 3
1/9/13 – zaznamenány krádeže na hřbitově – žádost o zajištění takových opatření, které trestné činnosti zabrání.   Odbor životního prostředí
2/9/13 – informace o žádosti mateřské školy připojit venkovního osvětlení v areálu zahrady MŠ na nově budovanou síť veřejného osvětlení v ulici U Mlýna. MK bere na vědomí. Odbor dopravy

 
 Ad.4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 20:00 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 3. listopadu 2013 v 18:00 hodin.
 

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek