www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
18. července 2013 v 19 hodin
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Pochůzka po ulici Lesní z důvodu navržení vhodného umístění retardéru, přijetí usnesení.  
 3. Další podněty k řešení.  
 4. Ukončení jednání  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
Proběhla pochůzka po ulici Lesní. Místní komise navrhla konkrétní místo pro vybudování retardéru a k této záležitosti přijala usnesení.

USNESENÍ č.6/MK-Mí/18_07/2013:
Vybudování retardéru v ulici Lesní a převod finančních prostředků. Místní komise Míkovice navrhla pro vybudování retardéru v ulici Lesní úsek mezi rodinnými domy naproti sobě stojící a jedná se o čp.191 a čp.278. Dále pro realizaci výše uvedené stavby odsouhlasila převod finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro místní část Míkovice do rozpočtu odboru dopravy ve výši 90 tisíc Kč. Odbor ekonomický, Odbor dopravy

 
 

Ad. 3
Komise navrhla vybudování chodníku pro pěší podél rodinných domů na ulici Hlavní směrem na Podolí od čp.102.

USNESENÍ č.7/MK-Mí/18_07/2013:
Vybudování chodníku pro pěší v ulici Hlavní a převod finančních prostředků. Místní komise Míkovice navrhla vybudování chodníku pro pěší v ulici Hlavní podél rodinných domů směrem na Podolí v úseku od rodinného domu čp. 102. Dále pro zpracování projektové dokumentace a realizaci výše uvedené stavby komise odsouhlasila převod finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro místní část Míkovice do rozpočtu odboru dopravy ve výši 100 tisíc Kč. Odbor ekonomický, Odbor dopravy

 
 Ad.4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 19:45 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 3.září 2013 v 19:00 hodin.
 

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek