www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
25. června 2013 v 19 hodin
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Stanovení termínů jednání na druhé pololetí  
 5. Ukončení jednání  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
15/4/13 – požadavek na likvidaci vzrostlého plevele na p.č. 612, 614 komise směřuje k posouzení právnímu odboru, zda je možné řešit tento problém s využitím ustanovení vyhlášky o udržování čistoty ve městě (fotografie v příloze). Odbor právní
17/4/13 – zváží se možnosti vytvoření kalendáře obsazenosti MKZ na webu KK v rámci nového informačního a rezervačního systému.  Odbor kultury a cestovního ruchu
1/5/13 – prostor pro náhradní výsadbu OŽP bere na vědomí.
2/5/13 – komise upřesní pozemky jako doplnění žádosti o vyjádření k zachování cesty kolem hráze po dostavbě střelnice Biatlon klubu fotografiemi v příloze.  Odbor životního prostředí
3/5/13 – žádost o vyjádření k požadavku z minulého jednání ve věci vyčištění příkopu a sečení trávy od konce ulice Hlavní směrem na Podolí. Odbor dopravy
3/11/12 – komise obdržela informaci o rozpočtovém opatření k převodu finančních prostředků dle Usnesení č.4/MK-Mí/07_05/2013. Ekonomický odbor

 
 

Ad. 3
1/6/13 – požadavek na nový stojan na kola před místní pohostinství.
2/6/13 – žádost o posečení travního porostu podél chodníčku vedoucího ke hřbitovu z ulice Lesní.
3/6/13 – písemný podnět od občanů ve věci funkčnosti přehrady jako záchytné nádrže při přívalových deštích pro předcházení zaplavení rodinných domů v ulicích Partyzánská, Lesní a Na Příkopě (naskenovaný dopis je přílohou zápisu). Odbor životního prostředí
4/6/13 – po ukončení stavby v ulici Podboří zajistit vyčištění odtokového žlábku i kanalizační vpusti u spojnice cesty od hřbitova a ulice Partyzánské. Provést opravu cesty a obrubníků, které těžká nákladní vozidla poškodila a cesta včetně obrubníků v tomto místě je probořena (viz přiložené fotografie)
5/6/13 – dotaz na dořešení opravy cesty kolem přehrady dle výsledku jednání s Lesy ČR.
6/6/13 – dořešit cestu mezi ulicí Podboří a Partyzánská ve smyslu zákazu vjezdu těžkých lesnických vozidel z důvodu sesuvu svahu a tím eliminovat ohrožení rodinných domů pod svahem v ulici Partyzánská.
7/6/13 – návrh komise na vybudování retardérů v ulici Lesní a Partyzánská jako v ulici Podboří. Dotaz na OD na vhodnost a cenu, komise navrhuje pochůzku a určení konkrétních míst. Odbor dopravy
8/6/13 – žádost o opravu přístřešku a laviček v parčíku u křížku (vjezd do ulice Podboří) Odbor životního prostředí
9/6/13 – parkování vozidel na výhybnách v ulici Lesní brání vozidlům v plynulém průjezdu. Komise žádá městskou policii o provedení kontroly a upozornění majitelům vozidel na účel vybudovaných výhyben. Městská policie

 
 Ad.4
Místní komise stanovila termíny jednání na druhé pololetí 2013:
 - 3.9.2013 v 19:00 hodin
 - 1.10.2013 v 19:00 hodin
 - 5.11.2013 v 18:00 hodin
 - 10.12.2013 v 18:00 hodin
 
 Ad.5
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise ve 20:00 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 3.září 2013 v 19:00 hodin.
 

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek