www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
4. června 2013 v 19 hodin
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Ukončení jednání  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání  zahájil  a  řídil  předseda  místní  komise  Ing.  Zdeněk  Procházka,  který  přítomné  seznámil s návrhem programu. Po jeho odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
Ulice U Mlýna
10/4/13 – provedeno vyčištění kanalizační vpusti u spojnice cesty ke hřbitovu s ulicí Partyzánská 
11/4/13 – provedeno dosypání drti a vyrovnání povrchu na začátku ulice Partyzánská
16/4/13 – provedena oprava propadlé komunikace před čp. 230 a 236, ul. Hlavní
4/2/13– provedena oprava vydrolené suti kolem kanalizační vpusti u čp.88, ul. Hlavní
4/7/12– provedeno odstranění 2 ks vývěsních skříněk
3/11/12 – komise obdržela finanční rozpočet provozu nového spoje MHD, viz usnesení. 

USNESENÍ č.5/MK-Mí/04_06/2013.
Převedení finančních prostředků pro zajištění zkušebního provozu nového spoje MHD. Místní komise Míkovice souhlasí s převodem  finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro místní část Míkovice do rozpočtu odboru dopravy jako podíl na spolufinancování zkušebního provozu nového  spoje  MHD  na  trase  UH  —>  Mařatice,Východ  —>  Sady—>  Vésky  —>  Míkovice  —> Kunovice —> UH ve dnech SO+NE s odjezdem ve 22:40 hodin, a to ve výši  31.500 Kč za rok provozu. Dále souhlasí se zkušební dobou minimálně půl roku od zahájení provozu dne 1.9.2013. Odbor dopravy

15/4/13 – žádost o odpověď na podnět z  minulého jednání komise ohledně vzrostlého plevele na p.č. 612, 614. Odbor životního prostředí
17/4/13 –  komise přijala odpověď Klubu kultury s výhradami, požadavkem komise bylo zveřejnění obsazení či neobsazení MKZ na webu KK bez uvedení osobních údajů žadatele (postačí označení „obsazeno“ od-do hodin atp.) Odbor kultury a cestovního ruchu

 
 Ad.3
1/5/13 – určen prostor pro náhradní výsadbu v ulici Podboří, zelená plocha od ulice Díly po transformátor.
2/5/13 – dotaz na situaci kolem přehrady po dostavbě střelnice Biatlon klubu ve smyslu zachování původní zaužívané cesty kolem hráze a okolo přehrady a v tomto smyslu jednat s MRS Kunovice. Odbor životního prostředí
3/5/13 – zabezpečit posečení trávy a vyčištění příkopu od konce ulice Hlavní směrem na Podolí. Odbor dopravy
4/5/13 – žádost o stanovisko k převedení poštovního obvodu Míkovice pod poštu 01-Uherské Hradiště. Předseda místní komise
5/5/13 – podnět na MP, aby v rámci dodržování veřejného pořádku zařadila do kontrolovaných úseků i panelovou cestu k vodojemu. Městská policie
 
 Ad.4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise ve 20:00 hodin. Příští zasedání se uskuteční 25.června 2013 v 19:00 hodin.
 

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek