www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
27.11.2012 18:00 hod.
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Představení nové členky místní komise  
 3. Spolupráce s mikroregionem Dolní Poolšaví  
 4. Informace o činnosti MŠ Míkovice  
 5. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 6. Podněty a připomínky  
 7. Závěr  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho jednomyslném odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
Předseda komise přivítal a představil novou členku místní komise paní Pavlu Paškovou.

 
 Ad. 3
Jednání komise se zúčastnila Ing. Lenka Durďáková, tajemnice Mikroregionu Dolní Poolšaví. Stručně představila  činnost organizace a vyzvala ke spolupráci v různých oblastech týkajících se vytvářené strategie rozvoje mikroregionu.
- Odbor kultury a cestovního ruchu
 
 

Ad. 4
Informace o  činnosti a fungování mateřské školy v Míkovicích podala vedoucí učitelka mateřské školy paní Jitka Šnajdarová. Komise byla podrobně seznámena s aktivitami dětí, snahou vedení MŠ o zařazení do sítě ekologických škol. Dále s vizemi školy týkající se vybavení vnitřních prostor, rekonstrukce budovy, obnovy a modernizace  školní zahrady. V závěru byla zmíněna finanční náročnost všech investičních akcí a vyslovena prosba o pomoc při získávání finanční podpory. Komise prověří možnosti na MÚ.
- Předseda místní komise

 
 Ad.5
1/9/12– komise žádá OŽP o vyjádření k bodu zápisu z minulého zasedání týkající se zvonových kontejnerů tříděného odpadu na sběrném místě u MKZ. - Odbor životního prostředí
2/9/12– dopis ve věci výdejny léků byl zaslán na ministerstvo zdravotnictví. - Předseda místní komise
 
 Ad.6
1/10/12– jabloň na pozemku města v ulici Partyzánská (naproti RD  čp.246, par.č.575/10), obyvatelé ulice upozorňují na padající plody znečišťující komunikaci. Dotaz na možnosti řešení. - Odbor životního prostředí
 
 Ad.7
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 19:30 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 20.prosince 2012 v 18 hodin.
 

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek