www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
30.10.2012 19:00 hod.
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Závěr   
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho jednomyslném odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
6/7/12 – obnažená spára u mostu přes Olšavu byla opravena. - Odbor dopravy
2/8/12+4/8/12  – příjezdová cesta k lesu Hluboček a most přes potok – připravuje se  řešení úpravy cesty posypovým materiálem, popř. i vyčištění trubní propusti potoka ve spolupráci s Lesy ČR. - Odbor životního prostředí 

3/8/12– žádost o zveřejňování zápisů z jednání MK Míkovice bude postoupeno k rozhodnutí vedení města. - Právní odbor

 

 
 Ad. 3
1/9/12 –  zvonové kontejnery na sběrném místě před MKZ Míkovice neplní svou funkci. Nadále se zde hromadí především plastový odpad v pytlích, který občané neodkládají do zvonových kontejnerů. Problém tímto nebyl vyřešen. Komise dává odboru ŽP ke zvážení, zda neponechat na tomto sběrném místě původní, odklápěcí kontejnery. Dále žádá redukovat počet kontejnerů a použít pro nové sběrné místo na ulici Hlavní (u cesty k vodojemu). Předpokládá se tímto rozmělnění počtu domácností, které tříděný odpad vozí k MKZ. - Odbor životního prostředí
2/9//12 –  v souvislosti se zkvalitněním poskytování lékařské péče a služeb občanům byl předseda MK požádán majitelem zdravotního střediska o zaslání podpůrného dopisu k rukám ministra zdravotnictví ve věci obnovení výdejny léků v Míkovicích v objektu zdravotního střediska.
USNESENÍ  č.2/MK-Mí/31_10/2012:  komise podporuje výše zmíněnou iniciativu a doporučuje předsedovi místní komise, místostarostovi města zaslání podpůrného dopisu k rukám ministra zdravotnictví ve věci obnovení výdejny léků v objektu zdravotního střediska na adrese ul. Na Příkopě, čp.77, Míkovice.
Usnesení bylo přijato jednohlasně. - Předseda místní komise, místostarosta města
 
 

Ad. 4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 19:00 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 27.listopadu 2012 v 18 hodin.

 
   

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek