www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
2.10.2012 19:00 hod.
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Závěr   
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho jednomyslném odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
1/7/12– komise obdržela text hlášení do místního rozhlasu, který bude vyhlášen v nejbližších dnech.
2/7/12– oplocení kontejnerů tříděného odpadu - cenová kalkulace za 4x4,5m cca 35 tis. Kč.
3/7/12- sběrné místo na ulici Hlavní – v přípravě. Dále na podnět občanů navrhuje komise  realizaci tohoto sběrného místa současně s ohrazením prostoru pro umístění kontejnerů, a to z důvodu nebezpečí šíření odpadků do vozovky.
1/1/12– prověření stavu stromu hruška u RD čp.326, který korunou zasahuje do el. vedení a vedení místního rozhlasu - ořez bude proveden až v období vegetačního klidu; totéž lípa u křížku při vjezdu do ulice Podboří. - Odbor životního prostředí
4/7/12– urgence odstranění vývěsních skříněk – řešit bude SMM dle koncepce reklamních ploch, do které budou spadat i vývěsní skříňky. Zůstává ve sledování. - Odbor správy majetku města

 
 Ad. 3
1/8/12 –  komise projednala podklady k návrhu Rozpočtu na rok 2013 a Výhledu 2018 a vydala usnesení.
USNESENÍ č. 1/MK-Mí/2_10/2012: komise doporučuje radě města přijat návrh rozpočtu města na rok 2013 a rozpočtového výhledu do roku 2018 ke schválení dle předloženého znění. Současně žádá o převedení finančních prostředků vyčleněných pro městskou část Míkovice na rok 2012 do rozpočtu na rok 2013.
Usnesení bylo přijato jednohlasně. - Ekonomický odbor
2/8/12 –  prověřit stav mostku přes potok v místě vjezdu do lesa Hluboček. Koryto potoku je zanášeno hlínou a bahnem. Situace v těchto místech je velmi neutěšená. Komise žádá o prošetření situace a návrh možných řešení. - Odbor životního prostředí
3/8/12 –  komise žádá o podání informací k možnosti zveřejňování zápisů z jednání místní komise Míkovice na stránkách města.  - Právní odbor
4/8/12 – informace o účasti zástupců MK na jednání s Lesy ČR ve věci stavu příjezdové komunikace do lokality Hluboček k.ú. Míkovice.
 
 

Ad. 4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 20:30 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 30.října 2012 v 18 hodin.

 
   

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek