www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
11.9.2012 19:00 hod.
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Závěr   
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho jednomyslném odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
1/4/12 – bio popelnice rozvezeny, první svoz proběhne 19.9.2012.
2/4/12 – pozemek MRS u přehrady – schůzka ve věci zajištění pořádku v okolí přehrady proběhne do konce září 2012. 
1/6/12 – žádost o prověření stavu hráze přehrady – bude řešeno na schůzce, viz bod 2/4/12.
2/6/12 – malé odpadkové koše dlouhodobě nevyvezeny – upozornění firmě Hrates bylo zasláno.
3/6/12 – sečení veřejných zelených ploch – v současné době dochází k revizi pasportu travnatých ploch.
4/6/12 – poničené ohrazení okolo „památného stromu hruška“ – bylo zadáno ZO ČSOP Rochus. - Odbor životního prostředí
3/4/12 –  proběhl dohovor a následná dohoda s představiteli Bikrosového klubu a Sportoviště města ve věci parkování mimo areál sportovištěpod přehradou. Klub dále iniciovali rekultivaci poškozené zeleně a osetí trávy. - Odbor školství a sportu, odbor dopravy
5/6/12 – vozovka u vchodu do mateřské školky v ul. u Mlýna – odvodnění komunikace bude řešeno umístěním dešťových vpustí svedených do kanalizace. - Odbor dopravy
6/6/12  – zabezpečení  činnosti Biatlon klubu je  řešeno povinnostmi nájemce dle  čl. IV odst.2. nájemní smlouvy - Odbor správy majetku města

 
 Ad. 3
1/7/12 – žádost o sestavení textu hlášení do místního rozhlasu informujícího občany o materiálech, které lze vyhazovat do kontejnerů na tříděný odpad (především plasty) v souvislosti s upozorněním občanů na nalezení plastových obalů se zbytky biologického materiálu v kontejneru na plast.
2/7/12 – komise žádá OŽP o zaslání finanční náročnosti za zhotovení a usazení oplocení kontejnerů tříděného odpadu v místě před MKZ. 
3/7/12 – sběrné místo na ulici Hlavní – urgence (u cesty k vodojemu). - Odbor životního prostředí
4/7/12 – urgence odstranění vývěsních skříněk – přislíbeno SMM letos na jaře. Komise připomíná odstranění především dvou skříněk posledních v řadě z levé strany. - Odbor správy majetku města
5/7/12– dřevěný přístřešek mikroregionu v parčíku u vjezdu do ulice Podboří – dotaz na správce, jakou funkci má přístřešek plnit. Komise upozorňuje na jeho stav, dále poškozenou mapu a pozůstatek kovových patek po odstranění odpadkového koše. - Odbor kultury a cestovního ruchu
6/7/12– upozornění na poškození chodníku v místě spoje s mostem přes Olšavu (v blízkosti RD č.p.271). Vznikla prasklina, kterou jsou viditelné kabely elektroinstalace (viz přiložená fotografie). Žádost o upozornění správce a provedení opravy. - Odbor dopravy
7/7/12– podání informací k podnětu místní komise na ořez topolů v majetku Agrokomplexu Kunovice – zem. družstvo Míkovice z důvodu události ze dne 5.7.2012.
 
 

Ad. 4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 20:30 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 2.října 2012 v 19 hodin.

 
   

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek