www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
19.6. 2012 - 18:00
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Pochůzka po místní části  
 4. Hodnocení a závěry z pochůzky  
 5. Ukončení jednání  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho jednomyslném odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
1/4/12 – informace k zahájení svozu bio odpadu v městské části Míkovice budou komisi zaslány během měsíců červenec-srpen 2012. Zůstává ve sledování.
1/5/12 – likvidace skládky u hřbitova bude provedena do 22.6.2012.
Odbor životního prostředí
3/4/12 – osazení dopravního značení je možné se souhlasem odboru dopravy a na základě stanoviska Policie ČR. Informace byla předána na OŠS pro další jednání se správcem sportovišť města.
Odbor školství a sportu, odbor dopravy

 
 Ad. 3
Proběhla pochůzka po místní části Míkovice. 
 
 

Ad. 4
2/4/12 – na pozemku MRS u přehrady zjištěny další nedostatky, ohniště nezlikvidováno a plné odpadků a střepů, vhozený sud v přehradě - přiložená fotografie.
1/6/12 – žádost o prověření stavu hráze přehrady.
2/6/12 - malé odpadkové koše dlouhodobě nevyvezeny.
3/6/12 – žádost o sdělení podrobností k pravidelnému sečení veřejných zelených ploch. Byly zaznamenány stížnosti, plochy dříve obhospodařované pravidelně a důkladně sečené, nyní nejsou posečené vůbec a nebo jen z části – viz přiložená fotografie.
4/6/12 – zaznamenáno poničené ohrazení okolo „památného stromu hruška“. Žádost o prověření stavu ohrazení i stromu.
Odbor životního prostředí
5/6/12 – propadlá vozovka u vchodu do mateřské školky v ul. u Mlýna (přiložená fotografie situace po menších dešťových srážkách). Při vytrvalých deštích je vchod do MŠ a příjezdová cesta k rodinným domům z větší části zaplavena. Žádost o sdělení možných opatření.
Odbor dopravy
6/6/12 – dotaz na podmínky smlouvy s Biatlon klubem Míkovice a umístění střelnice pod přehradou, ve vztahu ke vzdálenosti od bikrosové dráhy, kde se předpokládá zvýšený pohyb dětí a dospělých osob.
Odbor správy majetku města

 
 

Ad. 5
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 19:30 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 4.září 2012 v 19 hodin.

 
   

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek