www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
22.5. 2012 - 19:00
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4. Závěr  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho jednomyslném odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
3.2/8/10 – osazení odpadkového koše k dětskému hřiště pod přehradou bylo provedeno.
2/4/12 – MRS Kunovice (Moravský rybářský svaz) se distancuje od založení ohniště a požaduje dohled nad dodržováním obecně závazných předpisů a provádění kontroly ze strany MP a OŽP. Úklid ohniště a odpadků bude zajištěn do 25.5.2012.
Odbor životního prostředí, Městská policie
1/4/12 – urgence žádosti o podání informací k zahájení svozu bioodpadu v městské části Míkovice a jak bude probíhat informační kampaň pro obyvatele Míkovic.
Odbor životního prostředí
4/4/12 – dopravní značka povolující vjezd jen pro dopravní obsluhu do ulice U Mlýna bude demontována.
Odbor dopravy
5/4/12 - povrch tenisového hřiště pod přehradou byl vyčištěn v roce 2011. Jeho životnost je stanovena na osm až deset let. Následně se bude řešit výměna povrchu v závislosti na finančních možnostech.
Odbor školství a sportu

 
 

Ad. 3
3/4/12 – v okolí dětského hřiště a sportovního areálu pod přehradou dochází k poškozování travní zeleně motorovými vozidly. Komise navrhuje umístit dopravní značku zakazující vjezd motorových vozidel do prostoru kolem sportoviště (viz přiložené fotografie s označením Bikros).
Odbor školství a sportu, Odbor dopravy
1/5/12 – žádost o místní šetření z důvodu nalezené skládky ořezaných větví ze soukromých zahrádek u hřbitova v blízkosti vyústění vodovodu (viz přiložené fotografie).
Odbor životního prostředí
2/5/12 – příští zasedání místní komise se uskuteční jako výchozí s pochůzkou po místní části Míkovice. Z toho důvodu se začátek jednání posouvá již na 18:00 hodin. Členové komise zašlou  podněty tajemnici komise k sestavení harmonogramu pochůzky.   
3/5/12 – tajemnicí MK byly podány informace o možnosti účasti člena vedení města na zasedání komise. 

 
 

Ad. 4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 20:00 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 19.června 2012 v 18 hodin.

 
   

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek