www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
25.4. 2012 - 19:00
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Nakládání s vyčleněnými finanční prostředky pro městské části  
 3. Projednání záležitostí čtvrti Míkovice, podněty a připomínky  
 4.  Závěr  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho jednomyslném odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
3.2/8/10 – osazení odpadkového koše k dětskému hřišti pod přehradou bylo přislíbeno do konce měsíce dubna 2012.
Odbor životního prostředí
2/7/11 – zastřešení zastávky MHD na ulici Hlavní bude zrealizováno v rámci investiční akce týkající se obměny zastávek MHD na území města Uh. Hradiště.
Odbor dopravy

 
 Ad. 3
1/4/12 – žádost o podání informací k zahájení svozu bioodpadu v městské části Míkovice a jak bude probíhat informační kampaň pro obyvatele Míkovic.
2/4/12 – prověřit stav pozemku pod přehradou a oslovit vlastníka (zřejmě Moravský rybářský svaz Kunovice) ke zjednání nápravy spočívající v zajištění úklidu. V minulých dnech došlo v těchto místech k založení ohniště, pálení odpadků, PET lahví a zanechání nepořádku v okolí přehrady i v přehradě. K bližší identifikaci místa je k zápisu přiložena fotografie.
Odbor životního prostředí
3/4/12 – v okolí dětského hřiště a sportovního areálu pod přehradou dochází k poškozování travní zeleně motorovými vozidly. Komise navrhuje umístit dopravní značku zakazující vjezd motorových vozidel do prostoru kolem sportoviště.
4/4/12 – prověřit účelnost dopravní značky povolující vjezd jen pro dopravní obsluhu do ulice U Mlýna.
Odbor dopravy
5/4/12 - připomínka k povrchu tenisového hřiště pod přehradou. Členové komise do příštího zasedání zjistí konkrétní informace od sportujících obyvatel.
Odbor školství a sportu
 
 

Ad. 4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 20:00 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 22.května 2012 v 19 hodin.

 
   

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek