www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
20.3. 2012 - 18:00
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Nakládání s vyčleněnými finanční prostředky pro městské části  
 3. Projednání záležitostí čtvrti Míkovice, podněty a připomínky  
 4.  Závěr  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho jednomyslném odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
Zasedání místní komise se zúčastnil místostarosta Ing. Stanislav Blaha ve věci objasnění pravidel nakládání s finanční prostředky vyčleněnými z rozpočtu města pro městské části a možnosti jejich využití. Dále zodpověděl dotazy členů MK týkající se různých investičních akcí, ostatních záležitostí města a městských částí.

 
 Ad. 3
3.2/8/10 – urgence umístění odpadkového koše k dětskému hřišti u přehrady dle přiložené fotografie.
Odbor životního prostředí
2/7/11 – v návaznosti na požadavek ze zápisu 7/2011 zřízení přístřešku zastávky MHD komise navrhuje umístění k zastávce autobusů na ulici Hlavní (zastávka u obchodu). Komise navrhuje instalaci zastávky ve stylu moderního městského mobiliáře.
1/11/11 – připomínka k odstranění zastřešení autobusové zastávky u hasičské zbrojnice v ulici Na příkopě.
Odbor dopravy
 
 

Ad. 4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise ve 19:45 hodin.

 
   

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek