www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
27.2. 2012 - 18:00
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4.  Závěr  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho jednomyslném odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
3/10/11 – osazení tabule zakazující ukládání odpadu z domácnosti do kontejneru na hřbitovní odpad byla zadána k provedení – zůstává ve sledování.
3/11/11 – kontrola mostků přes Míkovský potok – probíhá.
2/3/11 – sesuv svahu v ulici Partyzánská – na základě zprávy z měření Geolog. ústavu Brno bude vyvoláno jednání s Lesy ČR z důvodu zatížení svahu průjezdem lesnických vozidel.
2.4/2/11 – urgence požadavku na dosypání asfaltové drti na místní komunikaci u sběrného místa tříděného odpadu (ulice Díly) – bude vyřešeno v rámci rekonstrukce komunikace v ulici Podboří.
1/1/12 – prověření stavu stromu (hruška) u RD č.p.326 – bude provedeno do konce měsíce března 2012.
Odbor životního prostředí

 
 Ad. 3
1/2/12 – oznámení o účasti místostarosty Ing. Stanislava Blahy na dalším zasedání MK Míkovice ve věci projednání pravidel nakládání s vyčleněnými finančními prostředky z rozpočtu města pro městské části a jejich využití.
2/2/12 -  příští zasedání komise se v původně plánovaném termínu 27.3.2012 neuskuteční. Nejbližší možný náhradní termín bude včas stanoven a členové komise budou informování prostřednictvím tajemnice místní komise.
Předseda MK, tajemnice MK
 
 

Ad. 4
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise ve 19:00 hodin.

 
   

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek