www.mikovice.eu

M3.png
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
 
     I přesto, že odpad dnes třídí velká většina domácností, rozhodli jsme se v tomto článku uvést několik základních informací o odpadech a zásadách jeho správného třídění.

     Každý z nás vyhodí za rok v průměru 150 až 200 kg odpadu. Třídění umožňuje recyklaci až jedné třetiny jeho objemu.  Pokud tedy bude každý z nás dodržovat jednoduché pravidla, může za rok vytřídit přibližně 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Procentuální objem jednotlivých složek odpadu znázorňuje následující obrázek.

     Jednou z největších výhod je snížení množství netříděného, tzv. komunálního odpadu, který je prakticky nerecyklovatelný. Tento pak končí buď na skládkách, jejichž kapacita není neomezená a nebo ve spalovnách, jejichž provoz není ani přes nejpřísnější opatření zdaleka tak ekologický jak bychom si představovali. Recyklací a zpětným využitím odpadu v průmyslu také snižujeme spotřebu neobnovitelných surovinových zdrojů. Opravdu to má smysl !

     Jak správně třídit

 

 

     Sběrná místa

     V Míkovicích se nachází celkem pět sběrných míst na tříděný odpad. Vzhledem k tomu, že první sada umístěná před Kulturním domem přestala záhy kapacitně dostačovat, jejich počet se průběžne zvyšoval, přičemž poslední sběrné místo bylo zřízeno v závěru roku 2008. V pořadí jako druhé, bylo vybudováno sběrné místo naproti mateřské školky, v ulici U mlýna. Po něm následovalo zřízení třetího sběrného místa u křížku, naproti haly v ulici Lesní, následně pak bylo zřízeno v ulici Podboří, na křižovatce s ulicí Díly. V roce 2013 bylo zřízeno sběrné místo na ulici Hlavní. Mapka s fotkami je v samostatném článku, zde.

     Pravidelné svozy

     Plán svozů komunálního a tříděného odpadu je stanoven městem Uherské Hradiště a je ke stažení zde. Pro rok 2013 následující:

 druh 
 den poznámka
  KOMUNÁLNÍ  
ST
  každý lichý týden  
 BIOSTkaždý sudý týden 
 PLASTST (3x měsíčně)
ČT nebo ÚT (1x měsíčně)
ÚT / PÁ
sudý týden
sudý týden
lichý týden
 PAPÍRPO / PÁ
ST

sudý týden
lichý týden

 SKLO POkaždý týden

     Nebezpečné odpady

     Veškerý nebezpečný odpad, který pochází z produkce domácnosti, lze bezplatně odevzdat ve sběrném dovoře firmy O-T-R. Adresa sběrného dvoru je O-T-R, a.s. Moravníky 905, Uherské Hradiště. (Ulice Moravníky se nachází na konci Mařatic, za benzinkou Slovnaft, směr Jarošov.) Více zde na internetových stránkách sběrného dvoru a na mapě.

     Dalším místem je sběrný dvůr firmy Sběrné suroviny UH, s.r.o. na ulici Průmyslová 1147.

 Otevírací doba - O.T.R., a.s. Moravníky 905
 letní provoz
běžná
   pondělí  
 07:30 až 15:45 07:30 až 15:45
 úterý 07:30 až 15:45 07:30 až 15:45
 středa 09:30 až 17:45 07:30 až 18:00
 čtvrtek 07:30 až 15:45 07:30 až 15:45
 pátek 07:30 až 15:45 07:30 až 15:45
 sobota 09:00 až 11:45
 07:30 až 15:45
 Kontakt
 telefon:   572 551 728
 email:     otr(@)mariuspedersen.cz
 
 
 Otevírací doba - Sběrné suroviny UH, Průmyslová 1147
 letní provoz 
běžná
   pondělí   
 07:00 až 17:00 07:00 až 16:00 
 úterý 07:00 až 16:00 07:00 až 16:00 
 středa 07:00 až 16:00 07:00 až 16:00
 čtvrtek 07:00 až 16:00 07:00 až 16:00
 pátek 07:00 až 16:00 07:00 až 16:00
 sobota 08:30 až 11:45
 08:30 až 11:45
 Kontakt
 telefon:   572 552 062
 email:     info(@)sbernesurovinyuh.cz
 
 NEBEZPEČNÝ ODPAD 
 druh  sběrná místa 
 staré monočlánky a baterie 

- Sběrný dvůr O-T-R, Moravníky 905

Sběrné suroviny UH s.r.o., Průmyslová 1147

- DIAMANT, Nádražní 29

- MEKS Červenák, Mariánské nám. 71

- KTJ Elektronik, Mariánské nám. 81

- Elektro Spáčil, OD Centrum

- FOTO Šobáň, Mariánské nám. 78 , OD Duha

- Elektro Hofman, Sokolovská 418 

___________________________________________________________________________________
 staré elektrospotřebiče ( kompletní )

- Sběrný dvůr O-T-R, Moravníky 905

- Sběrné suroviny UH s.r.o., Průmyslová 1147 

 drobné elektrospotřebiče- červené kontejnery
___________________________________
________________________________________________
 staré léky

- Sběrný dvůr O-T-R, Moravníky 905

- Sběrné suroviny UH s.r.o., Průmyslová 1147

- odebírají všechny lékárny

 

     Jak nakládat s ostatními odpady ?

OSTATNí ODPADY 
 druh  sběrná místa 
___________________________________________________________________________
______________________________________

 objemný odpad

( např. koberce, nábytek, matrace ) - lze odevzdat zdarma 

- Sběrný dvůr O-T-R, Moravníky 905 

Sběrné suroviny UH s.r.o., Průmyslová 1147

___________________________________________________________________________
______________________________________

  stavební odpady

( např. beton, cihly, omítky, malty ) - lze odevzdat zdarma 

- Sběrný dvůr O-T-R, Moravníky 905

Sběrné suroviny UH s.r.o., Průmyslová 1147

_________________________________________________________________________________________________________________

 biologický odpad ze zahrad

( např. tráva, listí, větve, organické zbytky z kuchyně ) - lze odevzdat zdarma 

- Sběrný dvůr O-T-R, Moravníky 905

Sběrné suroviny UH s.r.o., Průmyslová 1147

_________________________________________________________________________________________________________________

 tříděné odpady

( papír, sklo, plasty, tetrapaky, železo, pneumatiky ) - lze odevzdat zdarma 

- Sběrný dvůr O-T-R, Moravníky 905

- Sběrné suroviny UH, Průmyslová 1147

_________________________________________________________________________________________________________________

 přepálený rostlinný olej, polystyren

lze odevzdat zdarma 

 - Sběrný dvůr O-T-R, Moravníky 905
_________________________________________________________________________________________________________________
 nápojové kartony - tetrapack

- žluté kontejnery na plast

- žluté plastové zvony Sběrných surovin  

 textil, oděvy, obuv- bílé kontejnery

     Použité zdroje informací

- internetové stránky města Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí

- internetové stránky spoleřnosti Ekokom a.s. ( www.ekokom.cz , www.jaktridit.cz )

 

 

Hlášení místního rozhlasu

Kontaktní osoby:
Martina Hadašová
tel. 572 525 126
martina.hadasova@mesto-uh.cz
 
Ing. Iva Mošťková
tel 572 525 120
iva.mostkova@mesto-uh.cz 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek