www.mikovice.eu

K3 .png
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
    
     Zřejmě nejmladším stálým folklorním uskupením (vyjma dětského souboru) v Míkovicích je dívčí sborek. Vznikl v březnu 2004 a jak je v Míkovicích zvykem, spíše spontánním způsobem. Pět děvčat z Míkovic a jedna z Nivnice se potkávala na besedách u cimbálu a ráda se bavila zpěvem u muziky. Postupem času mezi děvčaty narůstala potřeba intenzivnějšího, častějšího zpěvu a rovněž se chtěla naučit i písně jiné, než které se poměrně často opakují při besedách u cimbálu. Nedá se přesně určit, kdo byl hlavním iniciátorem založení jejich tělesa. Vznikl nápad zpívat, zkoušet, a když to půjde, tak i vystupovat. Do tohoto projektu se s nadšením pustilo šest děvčat: Radka Keňová, Radka Konečná, Martina Otrusinová, Soňa Stašková – Velecká, Zuzana Šlosarová a Zdeňka Šlosarová. Jejich průměrný věk k červenci 2007 je 22 let.
     Zpočátku bylo potřebné sezpívání a nacvičení repertoáru. Děvčata se scházela každý týden, nebo jednou za čtrnáct dnů vždy u některé doma. Zkoušky trvaly přes tři hodiny a nácvik probíhal opět spontánním způsobem. Dnes již mají děvčata nacvičen svůj repertoár písní a na zkoušky se schází jen před nějakým veřejným vystoupením.
 
     Nové písně do sborku přináší zejména Soňa Stašková – Velecká a Zdeňka Šlosarová. Neomezují se pouze na svůj region, i když z Dolňácka zpívají nejvíce písní, ale vybírají též písně z Kopanic, ze Slovenska a někdy i z Čech.
 
     První oficiální zpívání sborku proběhlo na tradičním míkovickém vánočním zpívání v roce 2004 za doprovodu CM Mladí Burčáci a od té doby jsou pravidelným účastníkem tohoto vánočního setkávání, letos vystoupí po čtvrté. V roce 2005 vystoupily na Velikonočním jarmarku v Uherském Hradišti, a také na Slavnostech vína ve stejném městě. V roce 2006 zpívaly na výročí Burčáků (40 let) a Mladých Burčáků (10 let). V červenci 2007 se společně se souborem Malé Zálesí z Luhačovic zúčastnily folklorního festivalu v Turecku v Aksehiru a Viktoriánských slavností v Chomutově, kde několikrát pěvecky vystoupily. Nejraději však mají vystoupení neoficiální, kdy zpívají na svatbách, besedách u cimbálu atd. Již se také podílely na natáčení CD, které zachycuje hudbu a zpěv v Míkovicích. Na toto CD dívčí sborek natočil 13. 5. 2007 dvě série písní za doprovodu Mladých Burčáků.

     Dívčí sborek se zaměřuje spíše na rychlejší písně, které se snaží interpretovat se svěžestí a odlehčeností, která je jim díky jejich věku vlastní. Z vybraných písní, které nejsou v Míkovicích tolik známé, sestavují série o počtu dvou až čtyř písní. Je pro ně charakteristická gradace projevu, kdy od pomalejších písní přechází po ty nejsvižnější a příznačným pohybem v pohupování dotváří svůj svěží pěvecký projev, současně si však pohybem udržují tempo, či jej zvyšují. Zpívají dvojhlasně, přičemž Zdeňka Šlosarová tento druhý hlas většinou spontánně na zkouškách vytváří a následně jej reprodukuje. Členky sborku nemají žádnou pěveckou průpravu, tou jim bylo jen zpívání na besedách u cimbálu a individuální zanícení pro zpěv každé z nich. Zpívají hlasem lidovým, neškoleným. Přesto svým nasazením dokáží udržet tóninu i při zpěvu a capella a jejich intonace je nezvykle čistá a jasná.

     Členky sboru je v případě potřeby možné kontaktovat prostřednictvím mailové adresy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Charakteristika sboru má svůj původ v diplomové práci Jakuba Tomaly, která se zabývá historií a specifiky kulturních celků z Míkovic. K nahlédnutí je zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek