www.mikovice.eu

M3.png
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
     Město Uherské Hradiště, respektive Rada města, má podle zákona o obcích §122 právo zřídit svůj iniciativní a poradní orgán, místní komisi. V Míkovicích tak pravidelně jednou za měsíc zasedá 8 členná místní komise + tajemnice, sloužící jako jakási prodloužená ruka města a objektivně informuje o dění v místní části a o věcech, které jsou ve veřejném zájmu.  

     Členové Místní komise

 předseda komise:        Pavel Zpěvák
 místopředseda komise:     
 František Elfmark DiS.
 tajemnice:  Marcela Keňová
 členové: Miroslav Kolečkář
   Ing. Jitka Botková
  Mgr. Martina Dočekalová 
   Karel Kocourek
   Ing. Antonín Zpěvák
  
  
  

     Vzhledem k tomu, ža zasedání místní komise není veřejnosti přístupné, rozhodli jsme se zde zveřejnit alespoň zápisy ze zasedání, do nichž veřejnost nahlížet smí. Z každého zasedání komise je tajemnicí vyhotoven zápis. Po jeho schválení předsedou komise jsou jednotlivé body zápisu postoupeny příslušným odborům městského úřadu k řešení a zárověň by se měl zápis objevit také na našich webových stránkách. Pro lepší orientaci zde uvádíme také zkratky jednotlivých odborů,které se v zápisech mohou vyskytovat.

 EO  -    Ekonomický odbor
    OSMM   
 -  Odbor správy majetku města
 OIN  -  Odbor investic
 OŽP  -  Odbor životního prostředí
  OD  
 -  Odbor dopravy
 OŠS  -  Odbor školství a sportu
 OKCR  -  Odbor kultury a cestovního ruchu
 OSSZ  -  Odbor sociálních služeb a zdravotnictví
 OAPR  -  Odbor architektur, plánování a rozvoje
 RM - Rada města
 SO  -  Stavební odbor
 ŽO  -  Živnostenský odbor
 OIK  -  Odbor informatiky a komunikace
 OSA  -  Odbor správních agend
 OKS  -  Odbor kanceláře starosty
 PO  -  Právní odbor
 ZM - Zastupitelstvo města

     Z hlediska právního je místní komise přesně vymezena v zákoně o obcích, který je v úplném znění k nahlédnutí zde.
 
 
     Budeme zde pravidelně zveřejňovat zápisy ze zasedání komise. K dispozici jsou kompletní zápisy ke stažení ve formátu PDF.
 

Hlášení místního rozhlasu

Kontaktní osoby:
Martina Hadašová
tel. 572 525 126
martina.hadasova@mesto-uh.cz
 
Ing. Iva Mošťková
tel 572 525 120
iva.mostkova@mesto-uh.cz 

Zápisy z jednání MK

Přímý odkaz na zápisy místní komise najdete ZDE
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek