www.mikovice.eu

M2.png
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

     O vzniku knihovny

     V roce 1919, konkrétně 22. července, byl tehdejším Národním shromážděním schválen zákon o veřejných knihovnách, nebo také 1. knihovnický zákon, na jehož základě byly města a obce povinny zakládat a vést knihovny. Díky tomuto zákonu byla postupně vybudována jedna z nejrozsáhlejších sítí knihoven v Evropě. V Uherském Hradišti se Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana formovala do současné podoby řadu let. Nese jméno po jedné z největších uherskohradišťských kulturních osobností Bedřichu Beneši Buchlovanovi, spisovateli, bibliofilovi a v neposlední řadě knihovníkovi, který zde působil v letech 1926-1940 a 1945-1953. Více o její historii si můžete přečíst zde:

     Informace o vzniku a nejstarší historii knihovny v Míkovicích se zatím nepodařilo zjistit. Po druhé světové válce zde existovala Místní lidová knihovna, kterou od 60. let minulého století metodicky řídila tehdejší Okresní lidová knihovna v Uh. Hradišti. Od 1. 7. 1980 se Míkovice staly součástí Uherského Hradiště a knihovna se tak automaticky stala městskou pobočku Okresní knihovny. Ta byla původně v areálu bývalé školy, dnes zdravotního střediska. Jako knihovník zde tehdy působil pan Josef Konečný. Kteří další lidé se v této roli u nás vystřídali, uvádí následující tabulka.

 knihovník 
 období 
 Jaroslav Merlíček     
 1960 až 1970
 Josef Konečný
 1980 až 1985
 Ivana Volfová
 1985 až 1988
 Zlata Kocourková
 1988 až 2006
 Iva Foltýnová  2006 až 2007
 Jarmila Skalická 2008 - dosud

     V knihovně vzhledem k jejímu rozsahu a počtu návštěvníků pracoval vždy dobrovolný knihovník a byla vedena jako neprofesionální knihovna, tzn. knihovna, která nemá knihovníka na plný pracovní úvazek. O historii pobočky existují pouze sporadické informace, neboť v mateřské Knihovně BBB se nedochoval žádný kompletní archiv. Existují dvě fotografie z poloviny 70. let minulého století (interiér a exteriér - obě k vidění v galerii ) tehdejší míkovické knihovny a několik statistických údajů:

 rok
 1960 
 1966 
 1977 
 čtenářů 14081581
2340
 svazků 2657 3137 219
 výpůjček 277 216 37

     Knihovna dnes

      V roce 1992 se knihovna musela z důvodu plánované přestavby školy na zdravotní středisko přestěhovat. Nejdříve do velmi stísněných prostor převlékárny, vedle pódia, přímo do kulturního domu. V současné době se knihovna nachází v areálu místního kulturního zařízení, v přístavku, který dříve sloužil jako kotelna. K objektu byla přistavena také rampa, pro bezbariérový vstup. V roce 2006 zde byla provedena revize knihovního fondu, kterou musí každá knihovna projít 1 krát za 10 let. K dnešnímu dni obsahuje 3081 svazků. V knihovně je 78 registrovaných čtenářů, z nichž pouze necelých 50 je do dnešního dne aktivních a z toho ještě méně než 30 navštěvuje knihovnu v pravidelných intervalech. Přitom ještě po roce 2000 měla knihovna přes 100 evidovaných čtenářů a vyjímkou nebyly ani fronty čtenářů čekajících ve čtvrtek před otevřením.

     Nejoblíbenějšími tituly jsou romány, detektivky a pohádky, které si zde půjčují rodiče pro své děti, nebo děti samotné. Právě velmi malý zájem o knihovnu ze strany obyvatel je hlavním důvodem, proč do dnešního dne nebyl zaveden elektronický výpůjční systém a kartotéka je vedena pouze v papírové podobě.
     Knihovna nemá vlastní knižní fond, knihy jsou dováženy z výměnného fondu knihovny B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti. 
     Začátkem roku 2007 byla knihovna připojena na internet a začleněna do projektu Veřejný internet. Zájemci zde mají ve výpůjčním čase k dispozici počítač, který je trvale připojený k internetu. Přístup na internet je zdarma, k dispozici je také tiskárna. 
     Otevírací doba
V případě běžného provozu je knihovna pro veřejnost otevřena každý čtvrtek, v době od 17:00 do 19:00 hodin.
Aktuální informace o provozu vč. seznamu právě naskladněných knih naleznete na nově otevřené webové prezentaci místní knihovny zde: www.mikovice.knihovna.info
 

Hlášení místního rozhlasu

Kontaktní osoby:
Martina Hadašová
tel. 572 525 126
martina.hadasova@mesto-uh.cz
 
Ing. Iva Mošťková
tel 572 525 120
iva.mostkova@mesto-uh.cz 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek